Yoga består av en rekke ulike fysiske øvelser, og det er fokus på konsentrasjon og pust. Yoga kommer i hovedsak fra India. Det finnes en rekke forskjellig retninger og metoder, som f.eks. Vinyoga, Iyengar, Astanga vinyasa, Sivananda osv.

Ordet Yoga på sanskrit betyr «Forening, helhet eller Union». Yoga brukes som en treningsform og som en behandlingsmetode.

Det opprinnelige utgangspunktet for yogaen er det sunne menneske hvor de helbredende virkningene mer har vært sett på som sidevirkninger. Den terapeutiske bruken av yoga er derfor av relativt ny dato og har utviklet seg i ulike retninger i forskjellige deler av verden. Som helhetlig behandlingssytem inkluderer yogaen teknikker for avgiftning, fysisk trening, pusteteknikker og mentale teknikker som avspenning og meditasjon.

Se også: Thai Yoga massasje

Yoga har sin opprinnelse i India og er trolig 4000-5000 år gammel. Den oppdeles tradisjonelt i fem grener som gjennom praktiske metoder kan gi visdom, innsikt, opplysning og uskyld.

Yoga kom til Norge på 1970-tallet og har fått stor oppslutning. Siden årtusenskiftet har det vært en oppblomstring med yogstilbud, både for voksne og barn.

Som forebyggende og ved en rekke plager og problemer. Yoga kan brukes for å oppnå smidighet, konsentrasjon, ved helseplager mv.

Yoga har et mangfold av teknikker som integrerer kropp, sinn, energi og bevissthet. Yoga utøves ofte i klasser, hvor en instruktør veileder deltagere, som utfører øvelser på en yogamatte.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Overdreven yoga kan gi skade. «How yoga can wreck your body» var overskriften da utdrag av forskningsjournalisten William J. Broads bok «The Science of Yoga» fikk stor spalteplass i New York Times (2012). Artikkelen utløste en følelsesladet debatt.

- Oppsøk kvalifisert trener / behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Yogainstruktør, -behandler er ikke en beskyttet tittel.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

---------------------------------------

Relatert:

Yoga hjelper mot psykiske lidelser (2013)

Ny forskning på kreft og alternativ behandling (2008)

Yoga ved ryggsmerter (2006)

Yoga i barnehagen (2006)

Referanser, kilder og litteraturhenvisninger