Rolfing er en dyptgående kroppsbehandling hvor bindevevet bearbeides, utviklet av den amerikanske biokjemikeren Dr. Ida Pauline Rolf på 1950-tallet. Metdoden gikk opprinnelig under betegnelsen Strukturell Integrering/strukturell integrasjon. Det var først etter Rolf sin død at behandlingsmetoden fikk hennes navn.

Behandlingen skal bidra til friere bevegelser og bedre funksjonalitet gjennom arbeid med bindevevet. Bindevevet er det største nettverk i kroppen. Det omgir og forbinder alle kroppens strukturer, knokler, muskler, nerver, blod, lymfekar, celler og indre organer.
Manipulering av kroppens bindevev og muskler skal frigjøre spenninger.

Metoden søker også å gjenopprette kroppens fysiske stilling, dersom det har blitt etablert skjevheter, basert på at årsaken til helseproblemer kan skyldes dårlig kroppsholdning, nedsunkne skuldre og lutende rygg.

Rolfing skal også være en pedagogisk metode som gir pasient innsikt i tyngdekraftens innvirkninger på kroppen. Behandlingsmetoden er utgangspunkt for andre strukturelle behandlingsformer.

Opphavskvinnen, den amerikanske biokjemikeren Dr. Ida Pauline Rolf (1896-1979), utviklet metoden ut fra ideer fra W. Reich og M. Feldenkrais. Hun så også til andre tilnærminger som osteopati, kiropraktikk og yoga i sin utforsking.

Ida P. Rolf hadde en stor interesse for menneskets iboende evne til heling, både gjennom kroppen og sinnet. På bakgrunn av familiemedlemmers behov for helsehjelp, begynte hun å utforske, etter å ha opplevet de begrensninger som fantes i det medisinske miljø. På bakgrunn av et vidt spekter av tilnærminger, utviklet hun Strukturell Integrering/Rolfing.

En av hennes viktigste oppdagelser var at bindevevet er plastisk og formbart, som igjen gjør det mulig å endre på  kroppens struktur og måten den står og beveger seg på i tyngdekraftfeltet. Dr. Ida Pauline Rolf regnes idag som en pioner i oppdagelsen av bindevevets betydning.

Behandlingsmetoden benyttes når sener og muskler er i ulage og medfører plager av fysisk eller psykisk art. Ifølge utøvere er rolfing både en systematisk tilnærmingsmåte for å frigjøre stressmønstre og rette opp dysfunksjon i kroppens struktur. I tillegg er det en pedagogisk metode som gir innsikt i menneskekroppen.

Rolfing brukes blant annet ved ved:
- Smerter - Smertelindring
- Kronisk utmattelsessyndrom
- Stress
- Angst
- Slitasjegikt
- Karpaltunnelsyndrom
- Frigjøring av strukturelle blokkeringer
- Tilbakeføring av funksjon og mobilitet
- Frigjøring fra emosjonelle traumer
- Utforske og få bedre kontakt med kreative fag og retninger innen bevegelse, som dans, sang, skriving, idrett.

Behandlingen foregår vanligvis liggende, men deler av behandlingen kan utøves mens klienenten sitter eller står. Behandler bearbeider klientens bindevev ved då bruke saktegående press med fingre, knoker, underarm, albue og knær.

Underveis i behandlingen observerer rolferen klientens reaksjon på behandlingen, for å identifisere spenninger og feilbelastninger i kroppen.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert. Behandlingen foregår ofte over en bestemt serie på 10 behandlinger, med cirka en uke mellom hver behandling.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Rolfer er er et beskyttet varemerke.

Kurs/utdanning i Rolfing tilbys gjennom Rolf Instituttet, München, London, Italia, USA mv.
Basis Kurs/utdanning tilbys som et intensivkurs over 15 dager. En fullverdig utdannelse krever ca 750 timer med undervisning og praksis. Utøvere er pålagt å oppdatere kunnskapen kontinuerlig for å opprettholde sin sertifisering.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/terapeut og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

---------------------------------------

Relatert:
Hva er Bindevevsmassasje, Bindevevsterapi

Hva er Fascialterapi

 

Referanser og kilder