Refleksologi tar utgangspunkt i teorien om at kroppen har et nettverk av sonesystemer hvor punktene står i forbindelse med hverandre via nervesystemet. Behandlingsmetoden kan sees  som en videreutvikling av soneterapi. En soneterapeut behandler ut ifra teorien om at reflekspunktene under føttene representerer hele organismen, mens en refleksolog arbeider med reflekspunkter som finnes over hele kroppen.

Ved hjelp av trykk på et bestemt punkt kan man påvirke et annet organ i kroppen, fordi ulike deler av kroppen deler deler nerveutspring. Som behandlingsmetode er refleksologi også et redskap for kartlegging av lidelser. Det bildes en helhet, hvor man ikke bare fjerner symptomene, men også årsaken til problemet.

Refleksologi er en gammel behandlingsform som har vært i bruk i nesten 5000 år. Opphavet til metoden er uvisst, for det hevdes at terapien både ble brukt i Kina og i det gamle Egypt. Metoden ble også flittig brukt av indianere i Nord- og Mellom-Amerika. Det har blitt funnet gamle tegninger blant annet i Egypt, som illustrerer hvordan soneterapi fungerer.

Behandlingsmetoden ble gjenoppdaget i USA i 1913, men fikk navnet refleksologi (reflexology) først på 1940-tallet. Det var den amerikanske øre-nese-hals spesialisten Dr. William H. Fitzgerald (1872-1942) som gjennom sitt arbeid gjenoppdaget metoden. På det tidspunktet kalte Fitzgerald behandlingsformen for soneterapi, og mente blant annet at man ved hjelp av fotsålene både kunne stille en diagnose og behandle en sykdom.

Fitzgerald delte kroppen i ti vertikale soner som han mente samsvarte med fingre og tær. Fitzgerald hevdet at bioelektrisk energi passerte disse sonene på vei til reflekspunkter i hender og føtter, og at forsiktige trykk på disse punktene hadde effekt på alt annet i sonen. Metoden ble videreutviklet av Eunice D. Ingham (1899-1974), som var både sykepleier og psykoterapeut på 1930-tallet. Ingham jobbet videre med Fitzgeralds påbegynte sonekart, og ga navn til spesifikke reflekspunkter på kroppen.

Som følge av sonesystemet vil punktmassasje kunne påvirke hele organismen, herunder muskel- og skjelettsystemet, hormonsystemet, immunforsvaret, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, sanseorganene og de indre organene. Ved å stimulere nyrenes, leverens og fordøyelsessystemets reflekssoner igangsettes kroppens avgiftende funksjoner, noe som bidrar til en høyere utskillelse av avfallsstoffer og tungmetaller.

Refleksologi brukes ved:
- Idrettsskader
- Urinveisinfeksjoner
- Psoriasis
- Astma
- Migrene
- Ryggproblemer
- Atopisk eksem
- Bekkenløsning reumatisme
- Depresjon
- Høyt blodtrykk
- Fibromyalgi
- Stressrelaterte plager
- Utbrenthet
- Angst og andre psykiske problemer

Behandlingen løser også opp blokkeringer, bryter ned spenninger og bidrar til økt blodsirkulasjon.

Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje, enten med hender eller ulike sonestaver. Reflekspunktene rundt om på kroppen er dynamiske, og for klienten vil disse punktene kjennes ømme ut ved press. Refleksologen kjenner det som små krystaller under huden, og når de bestemte punktene behandles igangsettes kroppens selvhelbredende evner.

På en enkel måte kan man si at refleksologi er en form for trykkmassasje, som er med på å normalisere kroppens funksjoner.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvor mange behandlinger man trenger. Vi mennesker er ulike og naturlig nok vil også hver enkelt respondere individuelt på enhver form for behandling. For noen vil kanskje en behandling være nok, mens andre igjen må gjenta behandlingen flere ganger over en lengre periode. Hvor snart man merker bedring av behandlingen avhenger av hvor sammensatt klientens problem er, og hvor lenge man har hatt det. Hverdagslige plager er ofte enklest å behandle.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Etter behandlingen kan noen oppleve en midlertidig oppblomstring av sykdommen og forbigående smerter knyttet til det. Enkelte kan også oppleve trøtthet, prikkende fornemmelser i kroppen, svimmelhet og kvalme og hyppig vannlating. Disse milde bivirkningene sees gjerne på som tegn på utrensing, og oppstår fordi bestemte prosesser i kroppen begynner å gjenoppta sin normale funksjon.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Refleksolog er ikke en beskyttet tittel.

Man kan ta en utdanning i akupressur ved ulike skoler i Norge. Varigheten på utdanningen varierer fra kurs over 5 helger til utdanning over 2 år.

Utdanning - skoler som tilbyr Refleksologi 

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

---------------------------------------

Relatert:

Hva er Soneterapi, Fotsoneterapi
Hva er Eciwo