Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel- og skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. Behandler har bakrunn i fysioterapi og utvidet kunnskap om hvilke faktorer som påvirker helse og prognose for ulike tilstander og bruker ulike behandlingsmetoder tilpasset pasientens situasjon.

Behandling kan innebære metoder som muskeltøyinger, leddmanipulasjon, massasje, kognitiv terapi. I tillegg tilbyr manuellterapeuten veiledet trening og rehabilitering etter sykdom og skader, og underviser i mestringsstrategier ved vedvarende smerter og sykdom.

Manuellterapeuten er utdannet til å vurdere sosiale og psykiske faktorer, og se det i sammenheng med muskel- og skjelettproblematikk. Eksempler på dette kan være stress, depresjon eller lite søvn som kan føre til problemer og plager.

Manuellterapi utøves av fysioterapeuter med tilleggsutdanning i manuellterapi. Behandlere kan arbeide kommunehelsetjenesten, på sykehus og rehabiliteringssentre, i private klinikker, på rygg- og smerteklinikker.

Behandlere kan sykemelde inntil 12 uker, henvise direkte til spesialisthelsetjenesten som for eksempel til avdeling for ortopedi, revmatologi, nevrologi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Behandler kan også rekvirere bildediagnostikk (røntgen/MR/CT).

Yrket har vært praktisert i Norge siden ca. 1950. Rikstrygdeverket innførte på slutten av 50-tallet en egen refusjonstakst for manuellterapi.
Mer om fysioterapi og fysioterapiens historie.

- Sykdom, skader og problemer etter ulykker, feilbelastning, slitasje  mv.
- Hodepine, svimmelhet, øresus.
- Kjeveplager
- Nakke- og  skulderplager
- Armplager: tennis- og golfalbue.
- Slitasjegikt i håndledd og fingerledd.
- Seneskjedebetennelser.
- Karpaltunnelsyndrom
- Ryggplager: lumbago, isjias
- Bekkenplager: bekkenløsning og bekkenleddsyndrom
- Hofteplager: slimposebetennelse, slitasjegikt
- Kneplage: leddbåndskader, slimposebetennelse, kneskjellsplager, slitasjegikt
- Ankelplager: leddbåndskader, slitasjeskader
- Fotplager: Achillessenebetennelse, hælspore, fotdeformiteter

Behandler har samtale med pasient og undersøker og vurderer kroppen med tanke på bevegelighet, funksjon og smerte. Ved behov henviser manuellterapeuter pasientene videre, for eksempel til røntgen eller til annen behandler/spesialist. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Behandler bruker ulike behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er:

Leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom.

Gjennom behandlingsperioden vil pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall og man vil få veiledning om hvordan man skal forholde seg til sine plager.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Fysioterapeuter/manuellterapeuter kan arbeide med behandlingsmetoder som for eksempel Nålebehandling, Dry-needling. (Tynne nåler stikkes direkte inn i smertefulle muskelknuter og stramme bånd i muskulaturen). (Dette ikke det samme som akupunktur). De mest alvorlige bivirkninger som er rapportert etter nålebehandling i Norge er: Punktering av indre organer, små blødninger, blodansamlinger, svimmelhet, smerte, trøtthet og andre systemsymptomer som kan være alvorlig for pasienten.

- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Manuellterapeut er ikke en beskyttet tittel. Behandlere kan søke om om autorisasjon og lisens hos Helsedirektoratet som Fysioterapeut.

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

For andre behandlere gjelder

Lov om alternativ behandling ved sykdom

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

En manuellterapeut har 6-årig utdannelse. Først en bachelor i fysioterapi (4 år) og i tillegg en universitetsutdannelse på masternivå, enten fra Bergen eller ved universiteter i utlandet.

De to årene med videreutdanning blant annet fordypning innen patologi, differensialdiagnostikk, smerteforståelse, kommunikasjon og manuell behandling.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no