Ma-uri massasjen arbeider med livsenergi (mauri), og går i hovedsak ut på å rense kropp og sinn. Massasje bygger på gamle polynesiske tradisjoner hvor man har fokus på frigjøring, forvandling, selvhelbredelse og selvutvikling.

Ma-uri betyr ”fri for indre begrensninger” og ”barn av det hvite lys”, og gjemt i disse betydningene finner man elementer som preger metoden.

Det var Hemi Fox fra New Zealand som utviklet denne spesielle formen for massasje, og på begynnelsen av 1990-tallet introduserte han Ma-uri i Skandinavia, via Danmark, sammen med sin kone. Teorien om metoden er dels basert på tradisjoner fra Hawaii og fra New Zealands opprinnelige folk, nemlig maorierne, og dels på gammel polynesisk huna-filosofi.

Innenfor ma-uri massasje betyr huna-filosofien at vi alle kan oppnå sunnhet og suksess hvis vi mestrer alle aspekter - det fysiske, psykiske, mentale og spirituelle, av våre liv. Med det menes at vi skaper våre liv med de tanker, handlinger og meninger vi selv velger, derfor har vi både ansvar for og kraft til å endre våre liv og helbrede oss selv.

Musikken, dansen og berøringen aktiverer flere bevissthetsnivåer, det mentale, det fysiske, det spirituelle og det emosjonelle, og det åpnes opp for en helbredende kraft som skal gi en følelse av harmoni i kropp, sinn og sjel. Behandlingen sies å løse opp og fjerne blokkeringer, øke utskillelsen av avfallsstoffer, redusere stress, angst, uro og spenninger og legge til rette for et mer balansert liv.

Behandleren skal ikke helbrede, men aktivere klientens egne iboende ressurser slik at man med sin egen kraft skal kunne helbrede seg selv. Massasjen skal gjøre en bedre kjent med sitt indre og kan bidra til spennende forandringer i livet hvis man er villig til å åpne opp for det, heter det.

Ma-uri kan gi:
- Ro, balanse og harmoni
- Avslapping og redusert spenning i muskler
- Forbedre hudens fleksibilitet
- Økt bevegelighet
- Hjelp med å fjerne toksiner fra kroppen
- Bedre innsikt i eget liv

Behandleren gjør enkle dansetrinn rundt massasjebenken hvorpå det suppleres med rytmiske og glidende bevegelser på klienten med armene. Armenes bevegelser begrenses ikke bare til hendene, men utnytter deres fulle lengde, noe som gir rom for store og frie bevegelser.

Musikken, dansen og bevegelsene sies å skape et slags høyfrekvent energifelt omkring klienten, noe som gir tanker og følelser fritt spillerom. Det utføres lange, glidende strøk i en bestemt rytme enten ved at behandleren bruker hendene eller underarmene. Musikken det danses til er i hovedsak polynesisk, og rytme og takt varieres etter massasjens forløp. Musikken tilpasses også etter klientens ønsker og behov.

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor lenge tilstanden eller plagen har eksistert.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.
- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Massør/ma-uri massør er ikke en beskyttet tittel.

Utdanning og opplæring kan foregå som egne kurs eller inngå i en omfattende, massasjeutdanning.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
 

- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.