Lightning Process, LP innebærer mentale øvelser og er et program som brukes for å påvirke tankemønstre, helse og yteevne.

Programmet er basert på behandlingsmetoder som NLP, Kognitiv terapi og Hypnose. Metoden skal gi hjelp til å bryte gamle mønstre og etablere nye.

Ideen bak metoden er at mange plager, problemer og sykdom forverres ved at det pågår en negativ runddans. Dette forklares med at helseproblemer skaper stress og bekymring, som igjen fører til en forsterkning av helseproblemet. Dette sammenlignes med en destruktiv spiral.

Ved å bruke Lightning Process skal negative mønstre brytes og nye impulser skal hjelpe kropp/psyke til å oppnå ønsket resultat.

LP ble utviklet av engelskmannen Phil Parker (f.1964), iløpet av 1990-årene. Han har bakgrunn som bl.a osteopat. Opphavsmannen Phil Parker er etablert i London med et senter for Lightning Process - Phil Parker Training Institute i London og Phil Parker Group.

I Norge har Lightning Process særlig blitt markedsført mot personer som lider av kronisk utmattelsessyndrom. ME. I 2008 hadde flere enn 400 nordmenn reist til England for å delta på tre-dagers kurs i metoden. Mange har erfart bedring, samtidig som det har blitt rapportert om dårligere helse etter deltagelse. I kjølevannet av dette har det pågått en opphetet debatt om hva ME er – en fysisk eller en psykisk lidelse.

Metoden er brukt ved en rekke plager og lidelser, men er særlig kjent for å være rettet mot personer med kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS).

Det hevdes også at metoden kan brukes mot problemer som for eksempel angst, depresjon og søvnproblemer, avhengighet, sinne, angst, tvangshandlinger, tvangstanker.

Depresjon, spiseforstyrrelser, frykt for å mislykkes, skyldfølelse, skam, kommunikasjonssvikt, søvnløshet, dårlig selvbilde, motivasjonsproblemer.

Perfeksjonisme, langvarig sorg, sjenanse, røyking, sceneskrekk, stress, overvekt, rygg- og nakkeproblemer, ulike typer overfølsomhet, kronisk smerte, eksem, hodepine, multippel sklerose, fibromyalgi, migrene, muskeltretthet, psoriasis, dårlig selvtillit og ubesluttsomhet.

Behandling kan foregå som et kurs, hvor man trenes i mentale teknikker og strategier. Konkret informasjon om øvelsene er ikke tilgjengelig.

De som ønsker å delta må søke om å få delta og underskrive på betingelser, som blant annet omhandler taushetsplikt.

Et kurs kan gå over tre sammenhengende korte dager med tilsammen 12 timer undervisning. Deretter kan det være avtale om oppfølging.

Klient følger selv opp ved å gjenta øvelser som er lært.

Oppfølging avtales med behandler.

Pasienter har rapportert om forverring etter bruk av Lightning Process. (I forbindelse med forskning ved NAFKAM. Se under "Forskning").

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Ved Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin – (NAFKAM), ved Universitetet Tromsø har man samlet inn historier om eksepsjonelle gode og dårlige sykdomsforløp. I den forbindelse har de mottatt en rekke historier fra pasienter med ME/CFS.

Noen forteller alle at de har været veldig syke, men raskt blitt friskere etter kurset og etter egen videre trening med LP. En person forteller om et dårlig forløp efter deltagelse i et kurs i Oslo.

Pr. januar 2018 forsker NAFKAM videre på hvorfor denne metoden virker så bra for noen og ikke for andre og hvordan det går med disse personene på sikt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Lightning Process er et registrert varemerke i England.

Et instruktørkurs går over ca 12 mnd. ved Phil Parker Training Institute (London).

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/instruktør og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no