En idrettsmassør skal kunne forebygge, akuttbehandle og rehabilitere idrettsskader, og dette gjøres på mange ulike måter.

Sammenliknet med klassisk massasje, er idrettsmassasje tøffere og mer skreddersydd idrettutøverens behov og forutsetninger. Idrettsmassasje kombinerer vanlig massasje med dypvevsmassasje og stretching

Idrettsmassasje er basert på tradisjonelle massasjeteknikker og tilpasset dagens idrettsutøvere.

Ved trening forkortes musklene i kroppen, derfor er det spesielt viktig med uttøyning (stretching) etter endt treningsøkt. Massasjen hjelper til med å tilbakestille muskelen og forhindrer at skader oppstår på grunn av støle og usmidige muskelpartier. Smidige og myke muskler muliggjør en mer intensiv trening.

Med idrettsmassasje kan man lokalisere eventuelle skader, muskelsvakheter, stølhet og muskelknuter. Både langsgående og tverrgående massasjegrep brukes, og kompletteres ofte med dyp friksjonsmassasje og trykketeknikk ved behov. Behandlingen og undersøkelsen begrenses ikke bare til muskler, men inkluderer også sener og muskelhinner.

Regelmessig behandling med idrettsmassasje skal øke musklenes yteevne og gi en avslappende effekt på stive og spente muskler.

Teknikken man bruker i idrettsmassasje avhenger av hvilken idrett som utøves, og tar da spesielt hensyn til hvilke muskler og ledd som er spesielt involvert. Idrettsgrener med ekstreme krav til muskelaktivitet, som for eksempel sykling og skøyter, ansetter ofte faste massører til sine utøvere.

Før en konkurranse brukes idrettsmassasje til å øke sirkulasjonen i kroppen og til å ”tenne” nervesystemet. Under treningen og etter konkurransen har massøren fokus på avspenning for å øke restitusjonen, og for å korte ned behovet for hvile før musklene belastes på nytt. En aktiv idrettsutøver trenger tilstrekkelig med hvile, men har man ikke nok tid til disposisjon er det er viktig at man kompenserer for dette med mer oppvarming, stretching og massasje.

Ved skader på muskulatur oppstår det arrvev, noe man aldri blir kvitt. Arrvev har størst betydning for at en muskel skal klare å opprettholde sin naturlige bevegelse etter en skade. Ved dyreforsøk har man observert at forebyggende massasjebehandlinger kan minimere disse arrdannelsene.

Ifølge utøvere, bør mosjonister som trener jevnlig bør få massasje to ganger i måneden for å forebygge skader. De som trener på elitenivå bør behandles et par ganger i uken, spesielt etter en anstrengende treningsøkt.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden.

- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Massør/idrettsmasør er ikke en beskyttet tittel.

Idrettsmassasje kan foregå som en egen utdannelse, eller inngå i omfattende massasjeutdannelse.

Utdanning/skoler a-å

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler/pedagog og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no