I funksjonell medisin orienteres det mot å finne den underliggende årsaken til sykdom og problemer, og man ser på grunnleggende biologiske og biokjemiske prosesser som skaper sykdom eller helse. Metoden tar i bruk de siste oppdagelsene innen både medisin, fysikk, biokjemi og biologi. Utøvere i Norge er som regel leger eller annet helsepersonell, med tilleggsutdannelse i funksjonell medisin fra USA.

Behandlingsmetoden er basert på ideen at vi alle er forskjellige og dermed har forskjellig behov for behandling og oppfølging. Det er særlig ved kroniske sykdommer og komplekse sykdomsbilder at pasienter har erfart effekt, ifølge opphavspersonene og utøvere.

Man ser på pasientens miljø – kosthold, livsstil, helse, stress, forurensing, giftstoffer i mat, klær og drikkevann mv. Utfra en helhetlig vurdering tilbys et behandlingsopplegg, hvor forskjellige behandlingsmetoder kan inngå.

Individuell kostholdsveiledning og kosttilskudd sammen med sunn livsførsel er grunnstener i behandlingen, men nyere metoder kjent fra skolemedisinen og tradisjonelle behandlingsmetoder fra folkemedisinen, for eksempel urtemedisin kan inngå.

Funksjonell medisin ble etablert 1991 av amerikanske Susan and Dr. Jeffrey Bland, The Institute for Functional Medicine. Derers visjon var et pasientfokusert helsevesen, med et redusert bruk av legemidler. Utifra dette utviklet de en modell, designet for å bekjempe og reversere den store økningen av kroniske sykdommer, som i hovedsak skyldes samspillet mellom genetikk, livsstilsvalg og miljømessige eksponeringer.

Funksjonell medisin er i vekst over hele verden, men særlig i USA. For noen få år siden ble Cleveland Clinic i USA, som det første sykehuset i verden, lagt om til funksjonellmedisinske prinsipper.

Funksjonell medisin brukes ved en rekke tilstander og diagnoser, for å bedre helse, plager og problemer og gi en bedre livskvalitet.

- Kronisk sykdom
- Utmattelse
- Diabetes
- Kreft
- Tarm og fordøyelse
- Stoffskifteproblemer
- MS
- Fibromyalgi
- Høyt bolddtrykk
- Astma
- Allergi
- Symptomer på overgangsalder
- Mv.

Man kartlegger livsstil og ved hjelp av samtale og tester (for eksempel blodprøver, gentest, fysiske tester mv) og behandler får en oversikt over kroppens ubalanser, underliggende årsaker, utløsende faktorer.

I behandling brukes metoder som for eksempel kostholdsveiledning, kosttilskudd/vitamin- og mineralterapi, mental trening (for eksempel kognitiv terapi, coaching), hypnose, urtemedisin.

Ved enkelte sentre samarbeider legen med andre behandlere, som for eksempel helsecoach, kostholdsveileder.

Det er vanlig å ha en førstegangskonsultasjon med oppfølging.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

- Urter kan være giftige eller de kan gi bivirkninger av ulik grad.
- Det kan være skadelig å innta feil eller for mye vitaminer, mineraler og kosttilskudd.
- Legemidler har som regel bivirkninger av ulik grad.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
– Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

Funksjonelllmedisinsk behandler er ikke en beskyttet tittel.

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven) 

Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten.
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilbyr alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.

På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Sertifisering i Funksjonell medisin ved The Institute for Functional Medicine, USA, gjennom å ta en modulbasert utdannelse.
Utdannelsen retter seg mot dem som allerede har en bakgrunn som behandler/helsearbeider innen fysisk eller psykisk helse.
Det er ulike nivåer av utdannelse. Man kan for eksempel ta en spesialistutdannelse i Funksjonell medisin.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Relatert:
Hva er kostholdsveiledning
Hva er Vitamin- og mineralterapi
Hva er kognitiv terapi