Esalen massasje bruker de grunnleggende, klassiske massasjestrøkene, men fremhever spesielt de lange, flytende og glidende strøkene for å gi en sanselig og beroligende effekt. Disse integrerer masseringen av forskjellige kroppsdeler og forsterker pasientens helhetlige opplevelse av sin egen kropp.

Esalen massasje tar utgangspunkt i klassiske massasjeteknikker og kombinerer dette med deler av både gamle og nye bevegelsesterapier. Resultatet er en behandling som skal styrke både kropp og sinn, og gi klienten en ny opplevelse av sin egen kropp.

Ifølge Esalen metoden er berøring et grunnleggende behov hos mennesket, på samme måte som luft, mat og vann. Det å komme i kontakt med sin egen kropp styrker klientens relasjoner både til seg selv og andre, og åpner for at helse og velvære kan styrkes fra innsiden så vel som utsiden.

Metoden ble utviklet i begynnelsen av 1960-årene på Esalen Institute i California, da flere erfarne behandlere eksperimenterte med å sette sammen et nytt massasjesystem.

Senteret ble etablert i 1962, som et sted for alternativ kunnskap for å utforske potensialet i mennesket. Esalen Institute ble raskt kjent for sin unike forening av vestens og Østens tankeretninger, for sine eksperimentelle kurs/workshops og som et møtested for filosofer, psykologer, kunstnere og ledere fra ulike livssynsretninger.

Personligheter som for eksempel John Upledger, grunnlegeren av Kraniosakralterapi, Ida Rolf, grunnleger av Rolfing og Milton Trager  -Tragermetoden har alle undervist ved instituttet. I tillegg til disse teknikkene har Esalen tatt til seg elementer fra blant annet Tai Chi/Qi Gong, Yoga, Akupressur, Feldenkrais m.m.

Utøvere av Esalen massasje mener at effektene av behandlingen er todelt. For det første har man de vanlige effektene av massasje, sånn som avslapning av muskler og nervesystem, stimulering av hud og blodomløp, påvirkning av lymfesystemet og forbrenningen m.m.

De unike bevegelsesøvelsene i Esalen massasje bidrar til å øke bevisstheten og kunnskapen om sin egen kropp, og sammenhengene mellom kropp og sinn. Personer med søvnproblemer, høyt blodtrykk, sirkulasjonssvikt, hodepine/migrene, kroniske smerter i nakke eller skuldre og muskelspenninger sies å ha særlig nytte av behandlingen.

Metoden gir behandler stor frihet til å velge teknikker ut i fra intuisjon og en oppfatning av hva klienten trenger mest akkurat der og da. En stor del av selve massasjen er lange, glidende strøk som både avslapper og stimulerer muskler og blodomløp. Andre massasjeteknikker har en mer dyptvirkende effekt på muskler og ledd.

I tillegg til dette består behandlingen av myke bevegelser på forskjellige kroppsdeler. Disse bevegelsene skal ikke bare styrke sener og ledd, men de er også viktig for å balansere energien i kroppen. Hver enkelt behandling vil likevel være unik fordi behandlere oppfordres til å utvikle sin egen stil basert på sin bakgrunn, erfaring og talent i forhold til klientens spesifikke behov.

For noen er det tilstrekkelig med en behandling.
Esalen metoden kan også inngå et et lengre behandlingsopplegg.

Det er ingen kjente bivirkninger ved metoden. Noen kan oppleve forbigående tretthet eller nummenhet.

Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at massasje er tilrådelig, og være særdels nøye med å oppsøke kvalifisert behandler, for eksempel ved:
- Graviditet (det finnes massasje tilpasset gravide).
- Kreft
- Blodsykdommer og blodpropp
- Kroniske hudproblemer eller skader på huden
- Hjerteproblemer
- Bindevevssykdommer
- Skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekt.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk. Massør er ikke en beskyttet tittel.

Kurs og workshops tilbys ved Esalen Institute, California.

Se oversikt Skoler/utdanning a-å, Massasje

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no