Istedenfor å foreslå egne løsninger, vil coachen hjelpe klienten til å finne sine egne løsninger på de problemer man står ovenfor. Coachen blir en tilrettelegger som hjelper klienten til å få det beste ut av seg selv. Coaching kan foregå som undervisning eller som behandling.

Coaching har en rekke bruksområder. Det finnes blant annet teamcoaching, leder- eller businesscoaching, idrettscoaching og personlig coaching (life coaching), helsecoaching. Forskjellene mellom disse er egentlig ikke så store, og ofte er det kun rammene og settingen som varierer.

Selv om mye av metodikken bak coaching stammer fra gestalt- og adferdsterapi, energipsykologi eller andre områder innen mental trening eller psykologi, er coaching likevel ikke det samme som terapi. Hovedforskjellen mellom coaching og terapi er at coaching ikke har til hensikt å løse dypereliggende emosjonelle problemer. Coaching er derimot mer opptatt av praktiske løsninger for å klargjøre målsettinger og oppnår resultater innen bestemte tidsrammer.

En annen måte å beskrive forskjellen på er at mens terapi hovedsakelig relaterer seg til fortiden, handler coaching om hva du kan/skal gjøre i fremtiden. I praksis er likevel ikke forskjellene nødvendigvis så store fordi mange coacher har erfaring som terapeut eller vise versa.

 

Personlig coaching - life coaching
Personlig coaching handler hovedsaklig om å utforske hva klienten ønsker å oppnå her i livet, og hvordan de kan gå frem for å tilfredsstille sine ønsker og behov. Ofte handler prosessen om å gi klienten nok motivasjon og handlekraft til å nå sine mål, men det er i og for seg ikke nødvendig å ha noen klare mål for å ha nytte av denne formen for coaching. Klienten vet for eksempel kun at man ikke vil ha det slik som nå og at han ønsker forandring, men mangler en bevisst forståelse av hva man ønsker isteden. Gjennom coachingprosessen skapes det klarhet i dette. Coachingen blir derfor et redskap for personlig utvikling og vekst.

Coaching ble etablert i Norge på slutten av 1990, begynnelsen av 2000. i 2004 ble den første norske foreninger for coacher stiftet.

Coaching har fått en plass innen flere områder i samfunnet, både privat, i bedrifter og organisasjoner.

Coaching brukes privat i forbindelse med selvutvikling, helseveiledning, mental trening, innen idrett mv.

I bedrifter brukes coaching ved bedriftsutvikling, teambuilding, konflikthåndtering, HR og HMS.

Coaching utøves gjennom å stille spørsmål som klargjør mål og verdier eller som gir nye perspektiver, ved mentale øvelser eller ved å lære klienten spesifikke teknikker eller strategier for å oppnå ønsket resultat.

I businesscoaching tar man utgangspunkt i virksomhetens mål og utfordringer, mens personlig coaching helt og holdent tar utgangspunkt i individet og hva denne ønsker å oppnå. I coachens metode og tankemåte vil det være mye likt.

Coaching kan foregå som undervisning.

Selv om det er mulig med enkelttimer for å oppnå spesifikke mål, er det mest vanlig at coachen og klienten har jevnlig kontakt over et visst tidsrom. Dette gir muligheter for at klientens mål og atferd kan justeres underveis, og bidrar til å sikre at klienten oppnår et varig resultat.

Behandlingsforløp kan avtales med utøver.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Oppsøk kvalifisert utøver.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende ved coaching i forbindelse med behandling av plager og lidelser - Helsecoaching.
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv.

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Coach, Helsecoach er ikke en beskyttet tittel.

Det finnes forskjellige utdannelser innen coaching på ulike nivå og med forskjellig innhold.

Se oversikten Utdanning/skoler, Coaching

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Relatert
Temaside: Mental trening og Coaching
Temaside: Psykisk helse og Psykoterapi