Chakrabalansering bygger på tankegang og lange tradisjoner om at mennesket har en rekke energisentre i kroppen, som kan påvirke forskjellige deler av kropp og psyke. Chakraene finnes langs ryggraden og formidler energi til og fra kropp og aura.

De ulike teoriene opererer med 5, 6, 7 eller 8 chakra. Omkring år 1100 ble modeller med 6 eller 7 de dominerende innenfor de fleste yoga tradisjoner. Chakraer omtales som "Inngangsporter til vårt indre univers".
 
Det er ulike farger knyttet opp mot de forskjellig chakra.
Her viser vi en forenklet skissering:

Rotchakra
Plassering: Nedre del av ryggrad.
Kalles også rotchakra.
Farge: Rød.

Harachakra
Plassering: Bekkenområdet, bak skambenet i ryggsøylen.
Kalles også for sakralchakra.
Farge: Oransje.

Solar plexus
Plassering: Etpar fingerbredder under brystbenet.
Farge: Gul.

Hjertechakra
Plassering: Bak hjertet i ryggsøylen.
Farge: Grønn.

Tymuschakra
Plassering: Brysthøyde.
Farge: Turkis.

Halschakra
Plassering: Hals.
Farge: Blå.

Pineal
Plassering: Midt inne i hodet.
Kalles også for Pannechakra, 3. øye, Visdommens øye, indre øye.
Farge: Indigo.

Kronechakra
Plassering: Toppen av hodet.
Farge: Lilla.

Teoriene bak chakraene kjenner vi først fra India og hinduismen med referanse til den tidlige Indus-siviliasjonen fra 3-4000 år før vår tidsregning og nedtegnet på det gamle språket Sanskrit. Chakra er beskrevet som noe rundt og bevegelig som et hjul.

Utifra dette har det utviklet seg forskjellige mer moderne retninger, først innen hinduistisk filosofi og religion og tibetansk buddhisme. På 1800 tallet kom det en bølge med inspirasjon fra øst til vesten, som resulterte i økt interesse for chakra. Deretter kom teosofene, angroposofene og New Age, inspirert fra hippie-bevegelsen på 60-tallet.

Chakra brukes som verktøy til frigjøring av både tanke og kropp og som verktøy til endring.

Chakrabalansering skal løse opp blokkeringer, slik at energi og livskraft kan flyte fritt.

Behandling kan foregå på ulike måter, som for eksempel ved berøring, massasje, samtale, veiledet meditasjon, lydhealing, musikk osv.
Chakrabalansering kan også brukes i egenterapi og innen selvutvikling

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hvor omfattende tilstanden eller plagen er, hva slags problem eller plage som behandles og hvor lenge man har hatt plagen.
For noen er det tilstrekkelig med en konsultasjon, andre vil ha behov for flere behandlinger over tid.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

– Oppsøk kvalifisert behandler.

– Ta kontakt med din behandler/terapeut/veileder ved behov etter en konsultasjon.

– Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Chakrabalanserer/Healer er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilbyr alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i Brønnøysundregistrene, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Utdanning i chakrabalansering kan tilbys som en egen utdanning eller inngå i annen utdanning innen for eksempel healing, aura, selvutvikling, massasjeterapi eller yoga.

Utdanning-skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Relatert:

Hva er Healing