Chakrabalansering bygger på tankegang og lange tradisjoner om at mennesket har en rekke energisentre i kroppen, som kan påvirke forskjellige deler av kropp og psyke. Chakraene finnes langs ryggraden og formidler energi til og fra kropp og aura.

De ulike teoriene opererer med 5, 6, 7 eller 8 chakra og omkring år 1100 ble modeller med 6 eller 7 de dominerende innenfor de fleste yoga tradisjoner. Chakraer omtales som "Inngangsporter til vårt indre univers"
Det er ulike farger knyttet opp mot de forskjellig chakra. Her viser vi en forenklet skissering:

Rotchakra
Plassering: Nedre del av ryggrad.
Kalles også rotchakra.
Farge: Rød

Harachakra
Plassering: Bekkenområdet, bak skambenet i ryggsøylen.
Kalles også for sakralchakra.
Farge: Oransje

Solar plexus
Plassering: Etpar fingerbredder under brystbemet
Farge: Gul

Hjertechakra
Plassering: Bak hjertet i ryggsøylen.
Farge: Grønn

Tymuschakra
Plassering: Brysthøyde
Farge: Turkis

Halschakra
Plassering: Hals.
Farge: Blå

Pineal
Plassering: Midt inne i hodet.
Kalles også for pannechakra, 3. øye, visdommens øye, indre øye
Farge: Indigo

Kronechakra
Plassering: Toppen av hodet.
Farge: Lilla

Teoriene bak chakraene kjenner vi først fra India og hinduismen med referanse til den tidlige Indus-siviliasjonen fra 3-4000 år før vår tidsregning og nedtegnet på det gamle språket Sanskrit. Chakra er beskrevet som noe rundt og bevegelig som et hjul.

Utifra dette har det utviklet seg forskjellige mer moderne retninger, først innen hinduistisk filosofi og religion og tibetansk buddhisme. På 1800 tallet kom det en bølge med inspirasjon fra øst til vesten, som resulterte i økt interesse for chakra. Deretter kom teosofene, angroposofene og New Age, inspirert fra hippie-bevegelsen på 60-tallet.

Chakra brukes som verktøy til frigjøring av både tanke og kropp og som verktøy til endring.

Chakrabalansering skal løse opp blokkeringer, slik at energi og livskraft kan flyte fritt.

Behandling kan foregå på ulike måter, som for eksempel ved berøring, massasje, samtale, veiledet meditasjon, lydhealing, musikk osv.
Chakrabalansering kan også brukes i egenterapi og innen selvutvikling

Hvor mange behandlinger man behøver avhenger av hva slags problem elelr plage som behandles og hvor lenge man har hatt plagen.
For noen er det tilstrekkelig med en konsultasjon, andre vil ha behov for flere behandlinger over tid.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

Oppsøk kvalifisert behandler.

Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Chakrabalanserer/Healer er ikke en beskyttet tittel.

Utdanning i chakrabalansering kan tilbys som en egen utdanning eller inngå i annen utdanning innen for eksempel healing, aura, selvutvikling, massasjeterapi eller yoga.

Utdanning-skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no