Bowenteknikken utføreres med skånsomme, rullende grep over fascia  - bindevev, muskler, sener og leddbånd på klientens kropp. Disse grepene skal frigjøre stagnert energi og resultere i at kroppen blir avslappet for å kunne foreta nødvendige justringer og balanseringer i muskel- og skjelettsystemet. Når spenningene slipper taket ett sted påvirker dette hele kroppens balanse.

Bowenteknikken skal hjelpe kroppen med å gjenopprette og optimalisere mobilitet, stabilitet og struktuell balanse, uten manipulasjon. Utøvere sier gjerne at Bowenteknikken ”re-starter” kroppen.

Behandlingsmetoden ble utviklet av  australske Tomas A. Bowen (1916-1982) på 1950-tallet. Han hadde ingen terapeututdanning, men erfarte at metoden virket. Han vidererformidlet teknikken og osteopaten Oswald Rentsch bidro til å utforme Bowenteknikken som behandlingsmetode. Etter Tom Bowens død i 1982 startet Oswald og hans kone Elaine å undervise i teknikken.

Bowenteknikken er utbredt i en rekke land, som Australia, New Zealand, USA, Canada, Storbritania, Sør-Afrika, Italia, Frankrike, Danmark, Norge og andre.

Bowenteknikken tar utgangspunkt i kroppens evne til å helbrede seg selv og kan gi kroppen den informasjon den trenger for raskt å finne tilbake til optimal helsetilstand. Metoden brukes for å behandle en rekke plager og sykdommer men også som forebyggende og i forbindelse med rehabilitering.

Bowenteknikken skal hjelpe kroppen med å finne tilbake til optimal helse, og har blitt bukt ved følgende plager og problemer:

- Arm-, albue- og håndledd
- Bekkenlåsning
- Barnløshet
- Graviditetsubehag
- Hodepine
- Hofteproblemer
- Idrettesskader
- Kjevespenninger
- Kne – og ankelproblemer

- Mage- og tarmproblemer
- Menstruasjonsproblemer
- Muskel- og skjelettplager
- Nakke- og skulderproblemer
- Ryggsmerter
- Sengevæting
- Stress- og spenningsproblemer
- Søvnproblemer
- Urinveisplager m.m.

Behandlingen utføres som regel ved at pasienten ligger på en benk. Skånsom massasje ved bruk av tommel og pekefinger utføres på hud eller gjennom tynne klær. Før første behandling vil behandleren stille spørsmål omkring helsetilstanden, for å følge med på om det skjer forandringer og om det er noen hensyn som må taes. Behandleren stiller ingen diagnose.

Den forsiktige berøringen kan stimulere energiflyt og blodsirkulasjon, forbedre bevegeligheten i ledd, igangsett avgiftning og bringe balanse i organer og vev. Teknikken kan sette igang en balansering som henvender seg til hele kroppen og ikke bare aktuelle symptomer. Mange opplever en dyp avslapning i forbindelse med behandling. Noen opplever en forbigående forverring etter behandling i fordi en avgiftning kan bli satt igang i kroppen.

En behandling varer vanligvis ca. 45 min - 1 time.

Man kan oppleve forbedring av tilstand allerede etter en behandling. I mange tilfeller kan langvarige smerter bli frigjort etter 2-3 behandlinger, og noen tilfeller krever flere behandlinger.

Noen behandlere mener at behandlingen jobber i kroppen i 10 dager etter behandlingen og at en neste behandling bør finne sted 7 – 10 dager etter forrige behandling.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

-- Akutte betennelser, lokale infeksjoner eller svulster kan forverres av manuelle behandlingsteknikker.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta kontakt med din behandler ved behov etter en konsultasjon.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Smerte
En studie gjort ved Universitetet i North Carolina i 1998 ved Amy Norman, viser at bowenteknikken kan ha god effekt på smerter i forbindelse med nakkesmerter, ryggsmerter, stress og spenninger, fibromyalgi.

Angst og spenninger
En studie gjort ved Swinburn University i Melbourne, Australia ved Dr. Whitaker, viste at bowen Teknikken kan bidra til å redusere angst, spenniner, sinne og nedstemthet.

Andre studer gjort av Dr. Whitaker viser at Bowen Teknikken kan ha en positiv virkning på pasienter med diagnosen Fibriomyalgi. Han har også påvist at blodets kjemi endres etter en behandling.

Frossen skulder
En undersøkelse gjort ved Metropolitan University i Manchester på pasienter med diagnosen frossen skulder, viste en bedring for 77 av 100 pasienter ved behandling med bowenteknikken.

Fleksibilitet i muskler
I en britisk undersøkelse publisert i Journal of Bodywork & Movement Therapies 2011, målte man fleksibilitet i muskler over tid på «The hamstring muscles», dvs muskelgrupper på baksiden av lår.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Bowenbehandler/bowenterapeut er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilbyr alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i Brønnøysundregistrene, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Utdanning i Bowenteknikken består av grunnkurs, utdanning over 5 –7 moduler, med varighet 7-12 mnd.
Det tilbys også videregående utdannelse.
Det er idag ingen krav om forkunnskap for å ta utdannelsen.
Flere utøvere av Bowenteknikken har også utdannelse som osteopat, kiropraktor, fysioterapeut mv.

Utdanning/skoler - Bowenteknikken

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn, erfaring og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no


Relatert:

Hva er Bindevevsmassasje, Bindevevsterapi
Hva er massasje