Respekt og lydhørhet for barnets signaler er nøkkelord i babymassasje. Den kan utøfres av en behandler eller av foreldre, som har fått opplæring av instruktør.

Massasjen kan knytte positive bånd mellom foreldre og barn, samt ha helsefremmende fordeler som lindring av luftplager og søvnvansker.

I mange kulturer er massasje av spedbarn en naturlig del av omsorgen for barn.

Spedbarnsmassasje, som vi kjenner den i vår kultur, ble utformet på 1970-tallet etter en teknikk utarbeidet av amerikanske Vimala McClure  (f.1952). Som ung arbeidet hun ved et barnehjem i India, hvor hun lærte å massere småbarn.

Erfaringen tok hun med seg hjem og etablerte en metode basert på denne kunnskapen, sammen med Klassisk massasje (svenske massasje), Soneterapi og Yoga. I 1977 skrev hun sin første bok Infant Massage: A Handbook for Loving Parents.

Idag er babymassasje, spedbarnsmassasje etablert mange steder i veden, med egne kurs for foreldre og barn og instruksjonskurs for behandlere/ledere.

Spedbarnsmassasje innebærer for barnet en stimulering av alle sanser og er en mulighet til å fordype seg og utvikle samspillet med barnet. Massasjen kan gi en opplevelse av kontakt, kommunikasjon, glede og inderlighet. Det skal være en kjærlighetsfull berøring av huden, kroppens største sanseorgan og et språk som sier mer enn ord.

Nyfødte som har luftplager/ kolikk eller søvnvansker kan ha utbytte av massasjen.

I massasjen inngår øyekontakt, lukt og nærhet. Følelsene stimuleres av faste, velkjente stryk av varme, myke hender. Alt dette får barnet til å føle seg trygt og elsket.

Massasje til små barn kan gis etter ønske og behov. Mange lar barnet få en massasje i forbindelse med stellesitusjon.

Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.
Ved bruk av oljer kan barnet oppleve allergi.

Ved visse situasjoner bør man forsikre seg om at massasje er tilrådelig for eksempel ved:
- Kreft
- Blodsykdommer
- Kroniske hudproblemer eller skader på huden
- Hjerteproblemer
- Bindevevssykdommer
- Skadde nerver eller nedsatt funksjonsdyktighet/ bevegelighet

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler/terapeut/veileder ved behov etter en konsultasjon.
– Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Babymassør eller babymassasjetrener er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilbyr alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i offenlige registre, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Det finnes ulike utdannelser for instruktører i Massasje/babymassasje.
Babymassasje kan også inngå i utdannelse til Doula (fødselshjelper).

Utdanning/Skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no