Autogen trening sikter på å få personen til å avspenne muskulatur gjennom konsentrasjon og gjentakelser av et sett av visualiseringer.

Behandling utøves ofte liggende og skal bidra til å reduserer stress.

Autogen trening ble utviklet av den tyske legen J.H. Schultz i årene 1908-1912 på bakgrunn av observasjoner gjort av nevrologen Oscar Vogt ved århundreskiftet. Vogt oppdaget at enkelte forsøkspersoner var i stand til å sette seg selv i en tilstand av selvhypnose der de bevisst kunne innvirke på fysiologiske reaksjoner som reguleres av det autonome nervesystemet.

Autogen trening har lenge vært kjent i Norge og brukes av enkelte leger, fysioterapeuter og psykologer.

Teknikken brukes til å lindre mange stress- og psykosomatiske lidelser.

Autogen trening brukes i dag av idrettsutøvere i Europa og som en komplementær metode innen ulike medisinske behandlinger.

Autogen trening sikter på å få klient til å slappe av muskulatur ved hjelp av visualiseringsøvelser og konsentrasjon.

Behandling foregår vanligvis i liggende stilling.

Pasienten følger selv opp med øvelser, etter instruksjon.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage, diagnose og hvor omfattende tilstanden eller plagen er.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Det er ikke kjente bivirkninger av metoden.

– Oppsøk kvalifisert behandler.
– Ta kontakt med din behandler/terapeut/veileder ved behov etter en konsultasjon.
– Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring og en rekke studier tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

Avspenning kan måles fysiologisk blant annet ved måling av hjerterate eller hvilepuls, oksygenopptak og økt elektrisk hudmotstand, alfabølger målt ved EEG.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Autogen trener er ikke en beskyttet tittel. Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Behandlere som tilby alternativ behandling og er registrert i Brønnøysundregistrene oppfyller visse kriterier, som fagkrav og VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære), samt forsikring.
På behandleren sin profilside, kommer det frem om den enkelte står registrert i Brønnøysundregistrene, samt annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her (navn, metode, sted oa.): behandler.no

Utdanning i Autogen trening kan forekomme som egen utdannelse, eller inngå i annen utdannelse innen kroppsterapi, psykoterapi.

Utdanning/skoler

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no