Australsk blomstermedisin består av 64 forskjellige blomsteressenser, basert på gamle australske tradisjoner. Essensene brukes ved en rekke plager og problemer, enten i egenbehandling eller man kan få veiledning av behandler.

Det finnes flere former for blomstermedisin. Den av de mest kjente er Bachs blomstermedisin.

Australsk blomstermedisin,  Australian Bush Flower Essences er grunnlagt av Ian White (f. 1945). Han har stått for for utviklingen av 62 forskjellige blomsteressenser.

I Australia har planter vært brukt mot følelsesmessig ubalanse siden tidenes morgen. De eldste funn vi har på australsk blomstermedisin er ca. 5000 år gamle.

Ian White sin oldemor jobbet som urtemedisiner under Australias Gull-rush på 1850-tallet. Hans oldemor og bestemor bestemor var blant de første hvite menneskene som forsket og brukte innfødte planter for helbredelse. Ian vokste opp i bushen, i nærheten av sin bestemor og tilbrakte mye tid med hjelpe henne med å lage urte-tinkturer og ekstrakter.

Hun tok han ofte med på turer i bushen og lære ham de helbredende egenskapene til mange planter og blomster i det australske landskapet. Ian har fortsatt denne familietradisjonen, men har spesialisert seg på de emosjonelle og åndelige egenskapene til den australske blomstermedisinen - bushflower essences

Australsk blomstermedisin med sine blomsteressenser sies å være spesielt godt egnet ved stress i hverdagen. Essensene har som utgangspunkt å mildne frustrasjon og urolighet. De brukes også til å behandle problemområder som kreativitet, åndelighet, kommunikasjon, seksualitet og konsentrasjon. Det sies også at den australske blomstermedisinen bidrar til å gjenopprette balansen i negative energifelter i kroppen.

Australsk blomstermedisin har oppnådd anerkjennelse i Australia, og brukes blant annet på sykehus.

Blomstermedisin kan taes som egenbehandling, eller man kan få veiledning av behandler.

For å finne ut hvilken essens man selv skal bruke, kan man sette seg inn i litteratur. Enkelte bruker "Flower Insight Cards" og velge de som mest appellerer. Andre metoder for å bestemme valget av et middel er kinesiologi eller intuisjon.

Syv dråper helles opp på en flaske på opptil 30 ml, som er fylt med en blanding av to tredjedeler (2/3) renset vann og en tredjedel (1/3) brandy. Dette kalles en "dose" flaske og den anbefalte dosen er syv dråper under tungen posjonert uti to til fire uker.

Flere essenser kan kombineres i den ene flasken, men det er vanligvis foreslått at antall essenser kombinert er begrenset til maksimalt fire eller fem og alle adressert det samme temaet.

Antall behandlinger avhenger av type problem og årsak til problem, plage.

Forløp kan avtales med behandler.

Allergiske reaksjonerkan oppstå av blomsteressenser.

- Urter kan forstyrre opptak av legemidler.

- Oppsøk kvalifisert behandler.
- Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

Erfaring tilsier at metoden kan være til hjelp. Imidlertid finnes det foreløpig ikke dokumentasjon som bekrefter effekten.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom
 

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)
 

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Blomstermedisiner er ikke en beskytet tittel.

Opplæring i australsk blomstermedisin foregår gjerne som kortere kurs eller workshop. Mange utøvere bruker metoden i tillegg til annen kompetanse/behandling.

Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til kvalifisert behandler og veileder. Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no