Behandlingsmetoder A-Å

Hvilke problemer hjelpes, hva skjer hos behandler, forsiktighetsregler, lov og rettigheter, finn behandler.

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V Y Ø

A

Akupressur er en behandlingsmetode hvor man trykker på bestemte punkter på kroppen for å opprettholde balanse, god helse og lindre sykdom. 

Akupunktur består i å stikke tynne nåler gjennom huden på bestemte steder på kroppen for å forebygge eller behandle sykdom og for å bedøve eller lindre smerte. 

Akupunktur 2000 er et mikro-akupunktur system, hvor man stimulerer punkter rundt kroppens ledd.  Disse har forbindelser til forskjellig deler av hjernen.

Alexanderteknikken er en læringsprosess for å oppnå gode og balanserte kroppsbevegelser.  Teknikken brukes først og fremst som forebyggende tiltak.

Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i tennene fjernes og erstattes.

Antroposofisk medisin bygger på antroposofisk filosofi og utøves i hovedsak av leger. I tillegg til vanlige skolemedisin benyttes bla. antroposofiske medisiner.

I Apiterapi brukes produkter fra bier som kan ha medisinsk effekt. I behandling brukes honning, pollen, propolis, bievoks, dronning-gelé og biegift.

Aromaterapi er behandling med bruk av eteriske oljer, ofte kombinert med massasje. Både fysiske og psykiske problemer behandles. 

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser. 

Ayurveda og ayurvedisk behandling er et gammelt omfattende medisinsk system som fortsatt er levende. Navnet Ayurveda betyr «kunnskap om livet». 

B

Babymassasje, eller spedbarnsmassasje er ikke nødvendigvis en behandling, men en stund med avslapping og velbehag. Samtidig kan massasjen ha en terapeutisk effekt. 

Batesmetoden har som mål å bedre synet naturlig, uten briller eller operative inngrep, ved hjelp avenkle bevegelser og avspenningsaktiviteter.

Baunscheidt metoden er en nåleterapi som skal bidra til å ”dra ut” invortes sykdommer. Bak metoden står Carl Baunscheidt (1809-1872), en tysk medisiningeniør.

Bindevevsmassasje er en form for dyp massasjeterapi, basert på ideen om at en ubalanse i en hvilken som helst del av kroppen vil påvirke hele systemet. 

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger, kroppsbevegelser og følelser.

Biofeedback eller Nevrofeedback er treningsmetoder, hvor hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp, til å konrollere dem.

Biopati består av ulike analyse- og diagnoseverktøy og behandlingsformer, for eksempel naturmedisin. Målet er å sette igang organismens selvhelbredende krefter.

Bioresonansterapi er en behandling- og diagnosemetode som utføres ved hjelp av elektroniske apparater, på bakgrunn av feil i kroppens egne frekvenser.

Blomstermedisin skal tilføre blomstens «energetiske kvaliteter», for å aktivere de selvhelbredende kreftene og gi balanse. Dr. Bachs Blomstermedisin er mest kjent.

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.

Bowen er en manuel, massasjelignende behandling, som skal gi kroppen informasjon den trenger for å finne tilbake til optimal helsetilstand.

Buqi er et energibasert healing- og behandlingssystem som er blitt utviklet fra blant annet TCM- Tradisjonell kinesisk medisin og Taijiquan trening.

C

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater.

D

En doula er en person som er støttende tilstede for kvinnen og hennes partner gjennom graviditet og fødsel.

E

ECIWO-behandling er basert på terorien om ECIWO-biologi. Tanken bak er at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen.

EFT er er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.

Elektroterapi er behandling av skader og lidelser, som går ut på at man påvirker kroppens funksjoner med elektrisitet. Det finnes ulike tilnærminger.

Elmedistrål er en form for elektroterapi med et patentert apparat, som brukes for å bedre blodsirkulasjonen og dermed en rekke funksjoner i kroppen. 

EMDR er en metode innen psykoterapi, hvor bevegelse av øynene spiller en vesentlig rolle. Metoden er særlig kjent for bearbeding av traumatiske opplevelser. 

Enhetsterapi  bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder.

Ersdalmetoden er en form for soneterapi - fotsoneterapi, hvor forskjellige soner på kroppen avspeiler alle kroppens indre organer, knokler, skjelett og nervesystem.  

I tillegg til å virke avslappende skal denne massasjeformen hjelpe klienten til å integrere kropp, sinn og sjel til en harmonisk enhet. 

Eurytmi er en metode innen antroposofisk medisin og filosofi hvor bevegelseskunst står sentralt. Eurytmi utøves som kunstart, som terapiform og som et pedagogisk verktøy.

F

Facial Harmony består av en lett ansiktsmassasje, som skal balansere kroppens energibaner, muskler og hud slik at den fungerer optimalt.  

Fascialterapi, bindevevsterapi fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.

Feldenkrais består av bevegelsesøvelser og fungerer mest som en læringsprosess. Målet er en kropp som beveger på en måte som gir maksimal effekt.

Fibromassasje er en behandlingsmetode som er spesielt tilpasset for personer som har fibromyalgi, men passer også for de som har kroniske smerter av andre årsaker.  

En fysioterapeut arbeider med kropp og bevegelse ved å behandle og forebygge sykdom og skade. Behandling består av forskjellige metoder og øvelser, samt veiledning. 

G

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk.  Klienten deltar aktivt i behandling.

H

Healing betyr "å gjøre hel" og har forskjellige forklaringsmodeller og tradisjoner.  Ved hjelp av energi eller kraft skal klienten hjelpes til å komme i balanse.

Hellerwork er en kroppsbehandling som har som mål å behandle både kropp, sinn og sjel. Metoden består av bindevevsmanipulering, bevegelsesterapi og samtale.

Hestemassasje behandler hestens muskelspenninger. Massasjen brukes først og fremst som en forebyggende behandling, men kan også benyttes ved konkrete smerter og muskelproblemer. 

Homeopati er i en helhetlig behandlingsform. Målet med behandling er, i tillegg til å fjerne de lokale sykdomssymptomene, å styrke pasientens generelle tilstand.

Homotoksologi er en videreutvikling av homeopati og bygger på en oppfatning om at sykdom skyldes giftstoffer i kroppen - fra eksterne kilder eller en opphopning av kroppens egne avfallsstoffer.

Hulda Clarks metode har som utganspunkt at de fleste sykdommer skyldes mikrober og forurensning. Behandling går ut på å rense kroppen ved hjelp av ulike teknikker. 

Hundemassasje er behandling for vår firbente venn. Behandling kan brukes i ulike sammenhenger, og den kan være forebyggende så vel som rehabiliterende.

I Hydroterapi, eller vannterapi brukes vann på forskjellige måter i behandling. Dette er metoder som lenge har vært ansett for å ha helbredende egenskaper. 

I

Identitetsterapi er en form for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd. Metoden er også omtalt som "skrikterapi". 

Idrettsmassasje er en stimulerende, presis og dyp behandling, som har som formål å øke idrettutøverens prestasjon, samt bearbeide skader og belastninger.  

K

Kinesiologi er en metode for diagnose og behandling hvor man bruker testing av muskler for å finne og rette opp ubalanser i kroppen.

Kinesisk massasje er gjerne en dypvevsmassasje som har røtter flere tusen år tilbake i tid. Massasjen er en vesentlig del av den kinesiske medisinen. 

En kiropraktor utøver kiropraktikk - en manuell behandlingsmetode, som først og fremst skal gjenopprette og vedlikeholde funksjonen i muskel- og skjelettsystemet.

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.

Kopping, også kalt vakumbehandling er en dyptgående form for massasje, hvor man bruker kopper mot huden for å skape et vakum. 

Kosthold og ernæring er en vesentlig faktor for å opprettholde og gjenvinne god helse. Kostholdsforslag eller dietter er satt sammen på bakgrunn av ulike teorier og tilnærminger.

I Kraniosakralterapi / Craniosacralterapi brukes lett berøring og trykk på huden for å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Metoden bygger på forståelsen av at det kraniosakrale system.

Krystaller og steiner som brukes i behandling er naturlig forekommende mineraler. Terapeutisk bruk av krystaller og steiner har vært kjent i mange kulturer fra gammelt av.

Kunstterapi, Kunst- og uttrykksterapi eller Bildeterapi er kreative tilnærminger til en prosess hvor kommunikasjon foregår gjennom bilde eller dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. 

L

Behandling med laser brukes blant annet ved muskel og vevskader. Laserterapi er konsentrert energi hvor laserlyset trenger dypt ned i vevet, helt inn til den enkelte celle.  

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.

Lymfedrenasje aktiverer lymfesystemet og er en massasje av lymfegangene. Behandling skal blant annet sette i gang renselsesprosesser i kroppen.

Lysakupunktur - eller fargepunktur er en behandlingsmetode hvor man gjennom et instrument retter farget polarisert lys mot akupunkturpunkter og meridianer.

Lysterapi og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

M

Ma-uri er en behandlingsform som bygger på gamle polynesiske tradisjoner og hvor selve massasjen utføres som en rytmisk dans.  Massasjen går i hovedsak ut på å rense kropp og sinn.

Magnetterapi har som hovedmål å behandle kroppens kretsløp for å oppnå balanse.  Det brukes forskjellige apparater og gjenstander for å oppnå et magnetfelt av bestemte styrker og frekvenser.

Makrobiotikk er en kostholdsretning og en livsfilosofi, hvor det å spise i balanse med naturen er utgangspunktet i en større utviklingsprosess, for å bli et sunt og fritt menneske.

Manuellterapi innebærer behandling og forebygging av problemer og skader i muskel- sjelett og nervesystemet og er en spesialitet innen fysioterapi.

Massasje er manipulasjon av kroppens mykvev, muskler og bindevev, med den hensikt å normalisere deres funksjoner. Det finnes mer enn 80 forskjellige former for massasje.

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt. Metoden brukes både for barn, voksne og eldre.

N

Naprapati er en manuell behandlingsform som brukes for å normalisere problemer i ledd og muskler, ved manipulasjon, mobilisering, triggerpunktbehandling, muskeltøying og massasje.

Naturopati er en helhetlig behandlingsform satt sammen av ulike behandlingsmetoder. Målet er å støtte kroppens selvhelbredende evner til å gjenopprette balanse og bli kvitt avfallstoffer.

Nevromuskulær massasje, eller nevromuskulær terapi er en dyp massasjeterapi, og har som hovedmål å redusere muskelspenninger ved å balansere det sentrale nervesystemet.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.

O

Osteopati er en manuell behandlingsmetode, som består blant annet av ulike massasje-, manipulasjons- og mobiliseringsteknikker.  

Otopati - eller Ørelysbehandling er en gammel folkemedisinsk tradisjon. Metoden renser øregangene ved hjelp av et spesielt rør, som tennes på. 

P

Polaritetsterapi består av en ulike teknikker som omfatter blant annet kosthold og på tankemønstre. Sentralt i står arbeidet med kroppens energier.

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, som tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente ressurser.

Q

Qigong er best kjent som en treningsform, men kan også være en behandlingsmetode - medisinsk Qigong. Det finnes en rekke ulike tradisjoner og forskjellige teknikker.

R

Refleksologi er en behandlingsform, som tar utgangspunkt i at kroppen har et nettverk av sonesystemer. Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje. 

I The Journey - Reisen, benytter brukes ulike teknikker som skal gjøre det mulig å komme i kontakt med innestengte og fortrengte følelser og minner.  

Rolfing er en form for dyptgående manuell behandling, som skal bidra til friere bevegelser og bedre funksjonalitet gjennom arbeid med bindevevet.  

Rosenbevegelser, Easy Movements, består av enkle, myke bevegelser, utviklet av fysioterapeut Marion Rosen, grunnlegger av Rosenmetoden. 

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

S

Shen terapi er en form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.

Shiatsu er en japansk massasjeteknikk hvor formålet er å balansere flyten av chi i kroppen, forbygge og bidra til at kroppen finner veien til sin naturlige helbredelse. 

Ved å trykke et bestemt sted, kan man behandle en tilhørende del av kroppen. Behandlingsmetoden forklares med at hele kroppen avspeiles i føttene, evt. hendene, ansiktet eller ørene.  

T

TFT-Tankefeltterapi er en metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker ved problematiske følelser.

Thai massasje, Thai yoga massasje skal bidra til at kroppen finner veien til sin naturlige helbredelse. Metoden benytter et bredt spekter av teknikker.

The Work brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling, utviklet av amerikanske Byron Katie. Målet er å frembringer en ny bevissthet, en dyp selverkjennelse.

Tibetansk medisin bygger på gamle medisinske tradisjoner. Behandlingen tar sikte på å gjenopprette den fysiske, psykiske og åndelige balansen.

I Tomatismetoden benytter lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære -  få bedre konsentrasjon og hukommelse.

Tragermetoden er en behandlingsmetode for psykisk og fysisk integrering. Den kalles også Tragermassasje og har en aktiv og en passiv del.

U

Unani, unanimedisin er en kompleks, opprinnelig gresk behandlingsmetode, hvor  hovedmål er å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker.

Urtemedisin, Fytoterapi er behandling med planter fra naturen, som skal forebygge, lindre eller kurere sykdom, plager og problemer.

V
Y

Yoga er en aktivitet som kombinerer fysisk bevegelse med avspenningsteknikker. Yoga brukes som en treningsform og som en behandlingsmetode.

Ø

Øreakupunktur, Auriculoterapi er basert på teorien om at hele kroppen gjenspeiles i det ytre øret. Ved å stimulere bestemte punkter i øret kan man behandle og forebygge.