Her finner du din behandler, terapeut, veileder, trener for dine behov.

Søk etter kvalifisert behandler!

 

Psykisk helse & Psykoterapi

Nedenfor finner du en oversikt med metoder som brukes innen Mental helse og Psykoterapi. Noen behandlere behersker flere behandlingsmetoder. Flere av metodene brukes også i gruppeterapi.

På behandleroversikten vil man både finne utøvere som har en fullstendig utdannelse innen et bestemt felt og behandlere med bakgrunn som helsepersonell og evt. tilleggsutdannelse i alternative behandlingsmetoder. Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Mann ligger med lukkede øyne og en person noterer på papir

Autogen trening er en metode til konsentrert avspenning. Ved hjelp av øvelser brukes teknikken til å lindre en rekke stress- og psykosomatiske lidelser. 

Bioenergetikk er en kroppsorientert form for psykoterapi. Metoden skal hjelpe mennesker til å bli klar over sine holdninger, kroppsbevegelser og følelser.

Biofeedback eller Nevrofeedback er treningsmetoder, hvor hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp, til å konrollere dem.

Bodynamic er et psykoterapeutisk og pedagogisk system. Målet er å bli i stand til i størst mulig grad å lytte til kroppen for å få kontakt med egne ressurser og talenter.

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Teknikker fra coaching brukes innen psykoterapi.

Emotional Freedom Techniques er en metode innen psykoterapi, som baserer seg på kunnskap om kroppens energisystem. Behandling utøves ved banking med fingrene på en serie punkter på kroppen.

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) er psykoterapi, særlig kjent innen bearbeiding av traumatiske opplevelser og PTSD,   posttraumatisk stress syndrom.

Behandling som fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.

Gestaltterapi er en form for psykoterapi hvor ser man på mennesket som en helhet, en sammenheng mellom tanker, følelser og kroppsuttrykk.  Klienten deltar aktivt i behandling.

En form for psykoterapi, gruppeterapi. Det handler om å bearbeide negative holdninger og adferd, og i stedet etablere positive motsatser. Metoden er også omtalt som "skrikterapi". 

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.

Kunstterapi, Kunst- og uttrykksterapi eller Bildeterapi er kreative tilnærminger til en prosess hvor kommunikasjon foregår gjennom bilde eller dans/bevegelse, musikk, poesi, drama og psykodrama. 

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.

Lysterapi og fargeterapi spenner over et spektrum av forskjellige metoder med grunnlag i ulike teorier, nyere hjerneforskning og utviklingen i biofysisk forskning.

Mindfulness er en form for meditasjon, som brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring. Metoden brukes både til selvhjelp og som et verktøy innen psykoterapi.

Musikkterapi benyttes både i behandling og rehabilitering. I arbeidet kan det inngå lytting eller utøving av musikk, enten ved bruk av instrument eller vokalt.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.

Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”.

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.

Psykosyntese er en transpersonlig psykologi, som tillater en naturlig, personlig vekst som fører til at man oppdager egne latente ressurser.

Rosenmetoden, også omtalt som ”massasje for sjelen”, har som hovedmål å løse opp kroppslige spenninger for å frigjøre bakenforliggende følelser.

En form for healing, som først og fremst er rettet mot følelsesmessige problemer. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus.

Tankefeltterapi er en metode innen energipsykologi og en selvhjelpsmetode, hvor man bruker tankefeltterknikker, ved problematiske følelser.

En metode som brukes i forbindelse psykoterapi og selvutvikling, utviklet av amerikanske Byron Katie. Målet er å frembringer en ny bevissthet, en dyp selverkjennelse.

I Tomatismetoden benytter lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære -  få bedre konsentrasjon og hukommelse.

Metoden bygger på etablerte teorier og har fokus på endringsprosess for varig endring. Ved bevisstgjøring gjennom intensjosns prosesser, en-til-en eller i gruppe, blir de sunne delene av mennesket sterkere.