Her finner du din behandler, terapeut, veileder, trener for dine behov.

Søk etter kvalifisert behandler!

 

Mental trening & Coaching

Nedenfor finner du en oversikt med metoder som brukes ved Mental trening & Coaching. Noen behandlere behersker flere behandlingsmetoder og teknikker.

På behandleroversikten vil man både finne utøvere som har en fullstendig utdannelse innen et bestemt felt og behandlere med bakgrunn som helsepersonell og evt. tilleggsutdannelse i alternative behandlingsmetoder. Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Tre personer med en dame som ser smilende mot deg

Biofeedback eller Nevrofeedback er treningsmetoder, hvor hjerneaktivitet og kroppsfunksjoner måles og man trenes opp, til å konrollere dem.

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Personlig coaching, Helsecoaching, Ledercoaching, Karrierecoaching/ Karriereveiledning, Idrettscoaching mv.

Kognitiv terapi er en form for psykoterapi, satt sammen av ulike teknikker. Endring av dysfunksjonelle tankemønstre og tilhørende adferd er sentralt i arbeidet.

Lydterapi handler om å lytte til musikk eller lyden fra et instrument. Behandlingsmetoden innebærer gjerne at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder.

Mindfulness based stress reduction (MBSR) - en form for meditasjon, som blant annet brukes i oppmerksomhetstrening og stressmestring.

NLP - Neuro Lingvistisk Programmering er en adferdsmodell som inneholder en rekke ferdigheter og teknikker. Metoden er særlig kjent som redskap i coaching og psykoterapi.

En psykolog undersøker og behandler menneskers adferd og mentale prosesser. Samtale mest brukt i behandling, men også andre metoder kan inngå.

I Tomatismetoden benytter lydstimulans og målsettingen er at man skal bli i stand til å utnytte hjernens kapasitet til å lære -  få bedre konsentrasjon og hukommelse.