Her finner du din behandler, terapeut, veileder, trener for dine behov.

Søk etter kvalifisert behandler!

 

Helhetlig behandling

Nedenfor finner du en oversikt med metoder innen helhetlig behandling. Disse metodene kan være satt sammen av ulike behandlingsformer og er gjerne rettet mot kropp og psyke i et helhetlig perspektiv.

Noen behandlere behersker flere behandlingsmetoder og teknikker. På behandleroversikten vil man både finne utøvere som har en fullstendig utdannelse innen et bestemt felt og behandlere med bakgrunn som helsepersonell og evt. tilleggsutdannelse i alternative behandlingsmetoder. Hver behandler har egen profilside, med opplysning om bakgrunn og erfaring.

Mann trykker mot et område på fotsålen.

Metoden består i å stikke tynne nåler gjennom huden på bestemte steder på kroppen for å forebygge eller behandle sykdom og for å bedøve eller lindre smerte.

Amalgamsanering vil si å fjerne amalgamfyllinger i tennene og å sanere amalgam fra kroppen. Amalgamfyllinger i tennene fjernes og erstattes.

Det brukes produkter fra bier, som kan ha medisinsk effekt. I behandling brukes honning, pollen, propolis, bievoks, dronning-gelé og biegift.

Et gammelt, omfattende medisinske system som omfatter hele menneskets tilværelse, både fysisk, mentalt, emosjonelt og åndelig.

Metoden har som mål å bedre synet naturlig, uten briller eller operative inngrep, ved hjelp avenkle bevegelser og avspenningsaktiviteter.

Biopati består av ulike analyse- og diagnoseverktøy og behandlingsformer, for eksempel naturmedisin. Målet er å sette igang organismens selvhelbredende krefter.

ECIWO-behandling er basert på terorien om ECIWO-biologi. Tanken bak er at hver eneste celle i kroppen inneholder informasjon om hele organismen.

Enhetsterapi  bygger på en syntese av intuitiv energiforskning, medisinsk vitenskap og utvalgte elementer i komplementære metoder.

Bindevevsterapi, fokuserer på kroppens fasciale system, dvs. kroppens bindevev. Forsiktig manipulasjon skal lindre smerter og frigjøre emosjonelle traumer.

En kroppsbehandling som har som mål å behandle både kropp, sinn og sjel. Metoden består av bindevevsmanipulering, bevegelsesterapi og samtale.

Coaching er et samlebegrep for en rekke teknikker og metoder som gjør klienten i stand til å oppnå fremgang og resultater. Helsecoaching er en egen profesjon.

En helhetlig behandlingsform, hvor målet med behandling er, i tillegg til å fjerne de lokale sykdomssymptomene, å styrke pasientens generelle tilstand.

En videreutvikling av homeopati og bygger på en oppfatning om at sykdom skyldes giftstoffer i kroppen - fra eksterne kilder eller en opphopning av kroppens egne avfallsstoffer.

I Kraniosakralterapi / Craniosacralterapi brukes lett berøring og trykk på huden for å stimulere klientens kropp til å helbrede seg selv. Metoden bygger på forståelsen av det kraniosakrale system.

Metoden aktiverer lymfesystemet og er en massasje av lymfegangene. Behandling skal blant annet sette i gang renselsesprosesser i kroppen.

Lysakupunktur - eller fargepunktur er en behandlingsmetode hvor man gjennom et instrument retter farget polarisert lys mot akupunkturpunkter og meridianer.

Ma-uri er en behandlingsform som bygger på gamle polynesiske tradisjoner og hvor selve massasjen utføres som en rytmisk dans. Massasjen går i hovedsak ut på å rense kropp og sinn.

En helhetlig behandlingsform satt sammen av ulike behandlingsmetoder. Målet er å støtte kroppens selvhelbredende evner til å gjenopprette balanse og bli kvitt avfallstoffer.

En behandlingsform, som tar utgangspunkt i at kroppen har et nettverk av sonesystemer. Behandlingen består hovedsakelig av punktmassasje.

Ved å trykke et bestemt sted, kan man behandle en tilhørende del av kroppen. Behandlingsmetoden forklares med at hele kroppen avspeiles i føttene, evt. hendene, ansiktet eller ørene.

Unani, unanimedisin er en kompleks, opprinnelig gresk behandlingsmetode, hvor hovedmål er å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker.

Urtemedisin, Fytoterapi er behandling med planter fra naturen, som skal forebygge, lindre eller kurere sykdom, plager og problemer.